Conferința internațională: Mass media în postcomunism: moștenire, evoluție, tendințe

În cadrul conferinței de la Oradea am prezentat lucrarea Sandu Frunză, Iulia Medveschi, „Etică și responsabilitate socială în cultivarea brandului personal al jurnalistului în era digitală”, Conferința internațională: Mass media în postcomunism: moștenire, evoluție, tendințe, ediția a IV-a, cu tema 1990-2019 TREI DECENII DE JURNALISM. Proiecte, realizări, restanțe, Oradea, 10-11 Octombrie 2019.

Lucrarea are în vedere câteva aspecte ale consilierii construcției brandului personal în general și al brandului personal al jurnaliștilor în particular, din perspectiva consilierii filosofice în condițiile erei digitale. În ultimii ani, etica mass-media a devenit un subiect extrem de dezbătut – astfel că o clarificare a valorilor etice în domeniul jurnalistic devine un proces eminamente necesar. Dimensiunea etică reprezintă un fundament potrivit pentru cultivarea unui brand personal puternic. Am plecat de la teoriile ce plasează activitatea jurnaliștilor pe terenul creației, regăsindu-se în postura de creatori ai unei noi culturi, și anume, cultura mediatică. În cultura de masă, așa cum au sesizat mare parte a specialiștilor, atât produsele culturale create sau doar uneori doar livrate de către profesioniștii mass media, cât și jurnaliștii înșiși se încadrează unor relații ce pot fi citite prin prisma unui registru economic. Brandurile impuse de noua cultură și brandurile personale, deopotrivă, se încadrează unei logici a relațiilor de piață, funcționează potrivit principiilor cererii și ofertei. Brandul personal, adeseori, ia forma unui produs livrat prin intermediul mecanismelor mass-media. Tocmai de aceea este important ca el să fie supus unui proces riguros de dezvoltare personală, care să îi asigure comunicarea eficientă și afirmarea ca un brand personal puternic.

În procesul profilării unui brand personal, consilierul filosofic reunește sub aceeași cupolă elemente din domenii precum cele ale dezvoltării personale, ale comunicării, ale deontologiei și ale responsabilității sociale. Provocări noi apar în procesele de consiliere ce propun conturarea profilului jurnalistului ancorat în sfera digitală. Dilemele în cultivarea unui brand recunoscut pe piața ofertei profesionale pot fi rezolvate prin apelul la un consilier filosofic care poate să pună la lucru elemente semnificative ale dezvoltării personale în care sunt corelate prevederi din codurile etice cu exigențele ce derivă din relațiile pur contractuale cu încrederea și responsabilitatea în raport cu mediul profesional. Din perspectiva consilierii etice de responsabilitate socială apare necesitatea jurnalistului de a se pune și a se poziționa pe calea adevărului, pledând pentru obiectivitatea valorică și încercarea temperării subiectivității jurnalistice, identificând roluri noi, vitale pentru jurnaliștii ce trebuie să creeze noua cultură pentru omul erei digitale.

Iulia Medveschi

Publicitate