Filosofi în vremea pandemiei

Sandu Frunză ne propune pe pagina sa web o serie de întâlniri de neratat cu nume importante ale filosofiei româneşti contemporane. Este vorba, deocamdată, de Mihaela Miroiu, Laurenţiu Staicu, Aurel Codoban şi Antonio Sandu. Discuţiile sunt construite în jurul rolului filosofiei azi, cu un accent special pe capacitatea consilierii filosofice de a ne sprijini în efortul nostru de a face faţă şi de a ne adapta la foarte complicata situaţie actuală. La fel de important este şi faptul că discuţiile ne oferă ocazia sa fim martorii unor întâlniri între prieteni. Aceste întâlniri nu doar ne provocă să vrem să înţelegem şi să ne repoziţionăm continuu faţă de lume, cu ajutorul instrumentelor pe care ni le propun filosofii amintiți, în funcţie de interesele şi activitatea fiecăruia, dar şi propun o mostră de „dialog online” care reuşeşte să păstreze mult din căldura şi autenticitatea întâlnirii faţă în faţă.
Le găsiți aici: https://frunzasandu.wordpress.com/ . Enjoy !

Publicitate

Consiliere filosofică şi dialoguri online

Cu siguranţă, pandemia de COVID 19 ne-a dat planurile peste cap. De fapt, ne-a dat vieţile peste cap şi ne confruntă cu întrebări care sunt, în esenţă, filosofice, întrebări care privesc modul în care ne raportăm la boală şi la moarte, la viaţa noastră şi a celorlalţi. Alături de impactul major asupra societăţii, pandemia, cu tot ce implică ea, are un impact profund asupra vieţii personale a fiecăruia dintre noi, asigurând pentru mulţi condiţiile şi timpul necesar reflecţiei. O ocazie potrivită pentru ca, aşa cum propune Sandu Frunză în cea mai recentă carte a lui, „problemele teoretice dezvoltate de filosofie să fie puse în contextul vieţii personale, profesionale sau comunitare.” Cartea Comunicare şi consiliere filosofică (Eikon, 2019), de unde am preluat şi citatul anterior, este cu siguranţă un sprijin în acest efort reflexiv la care ne invită perioada complicată prin care trecem. Sandu Frunză ne oferă şi darul, e adevărat, mediat de tehnologie, al întâlnirii şi dialogului pe pagina sa: https://sandufrunza.ro/dialoguri-online/

Schimbare de plan! Cursul „Comunicarea etică și eficientă, consilierea filosofică și comunicarea de sine” se va desfășura în luna mai

Din cauza unor motive administrative, cursul „Comunicarea etică și eficientă, consilierea filosofică și comunicarea de sine” se amână pentru luna mai. Aşadar, înscrierile se pot face până în data de 4 mai, iar cursul se va desfăşura în 20 mai 2020. Vă mulţumim pentru înţelegere!

Articole recente despre consilierea filosofică

Ne bucurăm de colaborarea dintre membrii Centrului de practici filosofice și consiliere. Mihaela Frunză, Sandu Frunză, Nicolae Ovidiu Grad și Iulia Medveschi s-au dovedit a fi un grup de autori de excelență colaborând la publicarea a două texte de referință pentru filosofia aplicată:

1. Sandu Frunză, Iulia Medveschi, Mihaela Frunză, Nicolae Ovidiu Grad, „Aspects Regarding Ethical Counseling in Organizations, Journal for the Study of Religions and Ideologies, vol. 18, issue 54 (2019): 3-17.
http://jsri.ro/ojs/index.php/jsri/article/view/1134/817

2. Mihaela Frunză, Sandu Frunză, Nicolae Ovidiu Grad, „The Role of Spirituality in Therapeutic Practices”, Journal for the Study of Religions and Ideologies, vol. 18, issue 53 (2019): 60-74.
http://jsri.ro/ojs/index.php/jsri/article/view/1076/809

Lectură plăcută!

Curs: „Comunicarea etică și eficientă, consilierea filosofică și comunicarea de sine”

Facultatea de Științe Politice, Administrative și ale Comunicării din cadrul Universității Babeș-Bolyai organizează o serie de cursuri deschise adresate persoanelor, organizațiilor și comunităților interesate.

La absolvire cursantul va primi un certificat UBB.

În această ofertă este inclus cursul „Comunicarea etică și eficientă, consilierea filosofică și comunicarea de sine” susținut de Sandu Frunză, Iulia Grad și Iulia Medveschi.

Cursul se desfășoară în data de 20 mai 2020. Înscrierile se fac pînă la data de 4 mai 2020.

Pentru aspectele administrative și înscrierea efectivă vă rugăm să o contactați pe doamna Cristina Ciupei la adresa de email: ciupei@fspac.ro

Cui se adresează cursul?

Persoanelor care doresc să își dezvolte competențele etice, să dobândească un nivel de bază necesar practicilor de comunicare și de consiliere etică, dar și consilierilor de etică și persoanelor care doresc să își sporească eficiența muncii și vizibilității profesionale. Persoanelor conștiente de faptul că succesul profesional trebuie să aibă ca fundament regăsirea de sine, autenticitatea, dezvoltarea personală, armonizarea valorilor personale cu cele profesionale. Practicienilor din domeniul eticii și persoanelor care doresc ca prin utilizarea unor mecanisme de comunicare etică și eficientă să valorifice resursele etice pentru creșterea nivelului de satisfacție profesională și a gradului de relaționare etică în organizația din care fac parte.

Numărul de ore

6 ore într-o singură zi

Raport teorie/practică

Cursul se desfășoară pe durata a 6 ore și este structurat în 3 module de cîte 120 de minute fiecare, cu participare interactivă. Fiecare modul de 120 minute conține: elemente de expunere orală și dezbateri (90 de minute), exerciţii, exemple concrete şi simulări de situaţii în cadrul unor mini-ateliere (20 de minute). După 110 minute există o pauză de 10 minute.

Taxă

100 euro/participant

Cerințe minimale

Pasiune pentru dezbaterile pe teme etice și existențiale, dorință de formare profesională continuă, preocuparea de sine și valorizarea alterității și dorința de participare activă la dezbaterile și exercițiile din cadrul întâlnirilor

Număr minim de participanți

10 persoane

Contact

grad@fspac.ro

iulia.medveschi@fspac.ro

Scurtă prezentare a cursului

Cursul „Comunicarea etică și eficientă, consilierea filosofică și comunicarea de sine”se adresează tuturor persoanelor care doresc să își dezvolte competențele etice. Cursul este conceput sub forma unor dezbateri și dialoguri filosofice pe teme etice, cu un pronunțat caracter interdisciplinar, menite să contribuie la dezvoltarea abilităților comunicaționale și de management al resurselor profesionale pe linia consilierii etice. Cursul își propune familiarizarea participanților cu intervențiile pe care le putem face din perspectiva comunicării etice, a consilierii filosofice și a practicilor etice cu privire la dezvoltarea personală și la utilizarea instrumentelor indispensabile pentru crearea și consolidarea imaginii de sine, a imaginii instituției și a creșterii încrederii prin utilizarea instrumentelor specifice consilierii etice. În cadrul acestui curs beneficiarii acumulează informații și își dezvoltă deprinderi esențiale pentru o mai bună gestionare a contextului etic al organizațiilor; abilități pentru racordarea obiectivelor personale cu cele impuse de codificarea etică a organizației din care fac parte; competențe privind relaționarea eficientă cu membrii organizației și cu diferitele categorii de persoane sau de publicuri pe care le deservește. Cursul urmărește formarea de deprinderi de comunicare, dialog și consiliere etică sub aspect teoretic și sub aspectul aplicării consilierii etice în activități de dezvoltare și evaluare etică a organizațiilor, dar și a intervenției etice ce presupune autocunoașterea, autoanaliza, depășirea situațiilor de criză în viața personală și cea profesională. Totodată, sunt propuse câteva modalități de gestionare a emoțiilor și utilizare optimă a multiplelor tipare de comunicare în diferite contexte existențiale și organizaționale, ca bază a construcției relațiilor etice.

Obiectivele cursului

Cursul are ca obiectiv dobândirea unor competențe privind:

 • Capacitatea de a utiliza tehnicile de comunicare în procesele de consiliere etică;
 • Identificarea elementelor ce pot sta la baza unui demers de consiliere etică cu privire la utilizarea instrumentelor de construcție a climatului etic în organizație;
 • Procesul comunicării etice și consilierii filosofice în gestionarea construcției imaginii de sine și marketizării imaginii organizației;
 • Utilizarea instrumentelor filosofice și a consilierii etice în aplicarea strategiilor de gestionare a emoțiilor;
 • Dezvoltarea abilităților de autoanaliză și autoevaluare prin apel la resursele comunicării etice
 • Capacitatea de a oferi consiliere etică privind proiectarea unui plan de dezvoltare profesională individualizat și construirea adecvată a obiectivelor personale pentru obținerea unei vieți bune;
 • Utilizarea strategiilor de comunicare etică și eficientă în organizații prin apel la dialogul filosofic;
 • Însușirea unui set instrumente etice și de tehnici ale sinelui în vederea dezvoltării unui brand personal care să contribuie la dezvoltarea brandului instituțional.

Tematica

Modul 1:

Consilierea etică înțeleasă ca o practică a integrității și a consilierii filosofice personale și organizaționale

 • „La început a fost relația” și „Cunoaște-te pe tine însuți” ca fundamente ale comunicării etice și consilierii filosofice în dezvoltarea personală și construcția organizațională
 • Comunicarea etică internă și rolul Codurilor etice în viața organizațională
 • Codurile deontologice, cadrele juridice și cultura organizației ca factori ai construcției de imagine în raport cu comunitățile deservite de organizație
 • Atelier: Exerciții privind experiența dialogului, consilierea etică și aplicarea codurilor etice

Modul 2:

Comunicarea etică și consilierea filosofică înțelese ca practici filosofice privind cultivarea inteligenței emoționale și a relaționării etice creative

 • Comunicarea de sine: filosofia brandului personal, construcția imaginii de sine și principii etice ale marketizării persoanei pornind de la cele 4 dimensiuni existențiale ale condiției umane
 • Cultivarea unei conștiințe etice prin asumarea valorilor profesionale și armonizarea lor cu valorile personale
 • Atelier: Exerciții filosofice privind dezvoltarea inteligenței emoționale, exerciții de creativitate în construcția imaginii de sine, dezvoltarea brandului personal, practici ale acțiunii și responsabilității sociale

Modul 3:

Valori, principii și norme de conduită – semnificația lor din perspectiva consilierii etice și a construcției instituționale

 • Onestitate intelectuală și integritate în practicile etice, standarde de conduită în consilierea etică și în comunicarea organizațională
 • Consiliere etică, managementul eticii, evaluarea și auditul etic în organizații
 • Atelier: practici ale integrității, construcția de instrumente utilizate în consilierea filosofică și în consilierea etică

Bibliografie orientativă:

Álvarez del Blanco, Roberto, Personal Brands. Manage your life with talent and turn it into a unique experience, (New York: Palgrave Mcmillan, 2010).

Buber, Martin, Eu și Tu, traducere și prefață de Ștefan Aug. Doinaș, (București: Humanitas, 1992).

Codoban, Aurel, Imperiul comunicării. Corp, imagine și relaționare, (Cluj: Editura Idea Design & Print, 2011).

Deurzen, Emmy van, Martin Adams, Psihoterapie și consiliere existențială, Traducere de Brândușa Popa, (București: Editura Herald, 2011).

Fog, Klaus, Christian Budtz, Baris Yakaboylu, Storytelling. Branding in Practice, (Berlin: Springer, 2005).

Foucault, Michel, Hermeneutica subiectului. Cursuri la College de France (1981-1982), traducere de Bogdan Ghiu, (Iași: Polirom, 2004).

Frankl, Viktor E., Strigătul neauzit pentru sensul vieții. Psihoterapie și umanism, Traducere de Mihai-Dan Pavelescu, (București: Meteor Publishing, 2018).

Frunză, Mihaela, Expertiză etică și acțiune socială, (București: Tritonic, 2011).

Frunză, Sandu, Publicitatea și administrația publică sub presiunea eticii, (Iași: Editura Lumen, 2015).

Frunză, Sandu, Comunicare şi consiliere filosofică, (Bucureşti: Eikon, 2019).

Frunză, Sandu, Eşti o fiinţă autentică. Despre tine, filosofie, comunicare, dezvoltare personală şi leadership, (Bucureşti: Eikon, 2018).

Hadot, Pierre, Philosophy as a Way of Life: Spiritual Exercises from Socrates to Foucault, edited with an introduction by Arnold I. Davidson, translated by Michael Chas, (Oxford: Wiley-Blackwell, 1995).

Hațegan, Vasile (editor), Consilierea filosofică și etică. Reflecții și practici în România, (București: Editura Eikon, 2019)

Hughes, Marcia, Terell James Bradford, Inteligenţa emoţională în acţiune, Programe de training şi coaching pentru lideri, manageri şi echipe, traducere de Silvia Guţă, (Bucureşti: Curtea Veche Publishing, 2013).

Iftode, Cristian, Filosofia ca mod de viață. Sursele autenticității, (Pitești: Paralela 45, 2010).

Levinas, Emmanuel, Totalitate și infinit. Eseu despre exterioritate, traducere de Marius Lazurca, (Iași: Polirom, 1999).

Marinoff, Lou, Întrebări fundamentale. Filosofia îți poate schimba viața, traducere de Oana Zamfirache, (București: Editura Trei, 2013).

Nagel, Thomas, Ce înseamnă, oare, toate acestea?, traducere de Mircea Dumitru, (Bucureşti: Editura Humanitas, 2014).

Sandu, Antonio, Bogdan Popoveniuc (coord.), Etică şi integritate în educaţie şi cercetare, (București: Tritonic, 2018).

Sandu, Antonio, Etică și deontologie profesională, (Iași: Editura Lumen, 2012).

Socaciu, Emanuel, Constantin Vică, Emilian Mihailov, Toni Gibea, Valentin Mureșan, Mihaela Constantinescu, Etică și integritate academică, (București: Editura Universității don București, 2018).

Yalom, Irvin D., Psihoterapia existențială, traducere de Bogdan Boghițoi, (București: Editura Trei, 2010).

Instructori:

prof. univ. dr., dr. habil. Sandu Frunză, DCRPP, FSPAC, UBB

lect. univ. dr. Iulia Grad, DCRPP, FSPAC, UBB

drd. Iulia Medveschi, SDCRPP, UBB

prof. univ. dr., dr. habil. Sandu Frunză este profesor la Departamentul de Comunicare, Relații Publice și Publicitate, Universitatea Babeș-Bolyai. Predă cursuri pe teme de etică în comunicare, deontologie, consiliere etică, dezvoltare personală și branding personal, filosofia comunicării și responsabilitate socială. Desfășoară activități de consiliere filosofică (existențială) și consiliere etică organizațională. Blogul său are adresa https://frunzasandu.wordpress.com/ Pagina sa personală are adresa https://sandufrunza.ro

Este autor, printre altele, al cărților: Comunicare etică și responsabilitate socială (Tritonic, 2011), Ethical Reconstruction of Public Space through Rethinking of the Relationship among Philosophy, Religion and Ideology (Presa Universitară Clujeană, 2013), Advertising constructs reality. Religion and advertising in the consumer society (Tritonic, 2014), Comunicare simbolică și seducție. Studii despre seducția comunicării, comportamentul ritualic și religie (Tritonic, 2014), Publicitatea și administrația publică sub presiunea eticii (Lumen, 2015), Ești o ființă autentică. Despre tine, filosofie, comunicare, dezvoltare personală și leadership, (Eikon, 2018), Comunicare și consiliere filosofică (Eikon, 2019).

lect. univ. dr. Iulia Grad este lector în cadrul Departamentului de Comunicare, Relaţii Publice şi Publicitate al FSPAC, Universitatea Babeș-Bolyai. Principalele sale domenii de interes sunt etica în comunicare, filosofia comunicării, prezenţa imaginarului religios în publicitate. Alături de cele două volume publicate până în prezent, Filosofia dialogului şi criza comunicării în gândirea lui Martin Buber şi Perspective etice asupra comunicării publicitare, a publicat mai multe articole în reviste şi volume din ţară şi din străinătate. Este membru al Seminarului de Cercetare Interdisciplinară a Religiilor şi Ideologiilor și secretar științific al Centrului de practici filosofice și consiliere.

drd. Iulia Medveschi este doctorandă în cadrul Școlii de Comunicare, Relații Publice și Publicitatedin cadrul Universității Babeș-Bolyai. Ariile sale de cercetare sînt: branding politic, branding personal, responsabilitatea socială a organizațiilor, comunicare politică. Este coordonatoarea Atelierului de comunicare și dezvoltare personală. A publicat studii și articole în reviste culturale și în reviste academice.

Alte informații despre cursurile deschise puteți vedea pe siteu-ul FSPAC la adresa:

https://fspac.ubbcluj.ro/Comunicarea-etică-și-eficientă-consilierea-filosofică-și-comunicarea-de-sine

CESC Timișoara 2019

În cadrul activităților de promovare a cercetărilor și practicilor noastre de consiliere am participat la CESC Timișoara 2019 cu lucrarea Sandu Frunză, Iulia Medveschi, Nicolae Ovidiu Grad, Theoretical and practical aspects regarding ethical counseling in organizations, CESC, International Conference on “Communication and Education in Knowledge Society”, 4th Edition: Innovative instruments for community development, Timisoara, Romania, October 17-19, 2019

Lucrarea și-a propus fixarea câtorva elemente de consiliere etică a organizațiilor în general, care să poată fi aplicate la diverse tipuri de organizații, în variate contexte profesionale. Perspectiva eticii organizaționale promovată de noi a plecat de la premisa că, deși este o preocupare relativ nouă, consilierea filosofică ajunge să câștige popularitate pe zi ce trece în spațiul occidental și cel românesc. În vederea facilitării unei mai bune înțelegeri a consilierii filosofice, am argumentat în cadrul conferinței CESC Timișoara 2019 faptul că o parte importantă a practicilor  filosofice se dezvoltă sub forma consilierii etice organizaționale. În acest context, consilierul recurge la dialogul filosofic având ca miză analiza și reconstrucția rațională a subiectelor date. Pe parcursul prelegerii am subliniat că prin consilierea etică a organizațiilor se poate dezvolta capacitatea de a oferi soluții optime în deciziile organizaționale, bazându-ne pe un instrumentar deontologic. Urmând această direcție, trebuie notat faptul că în consultanța organizațională se mizează pe consilierea angajaților pentru a-i ajuta în soluționarea problemelor care interferează cu mediul profesional în care își desfășoară activitatea, se organizează programe în vederea îmbunătățirii performanțelor lor – cu precădere, consilierul filosofic fiind preocupat de întrebări legate de eficiență și (a output-urilor directe ale intervenției) și managementul competent, precum și stabilirea unui climat etic care să asigure relații optime între manageri și angajați.

Am mizat pe evidențierea aspectelor teoretice și profesionale ale practicii filosofice. În ceea ce privește organizațiile care desfășoară activități de cercetare, una dintre premisele de la care am plecat a fost cea a perspectivei propuse de autorii Stuart Gilman și Carol Lewis – care pun accent pe necesitatea cultivării excelenței ca parte a profesionalismului persoanelor angajate în activități de cercetare. Ca studiu de caz, în partea finală a prelegerii, accentul a fost plasat asupra consilierii ce poate fi oferită organizațiilor medicale ce desfășoară pe lângă activitățile cotidiene de îngrijire și activități de cercetare. În acest registru, am propus o reflectare adecvată a relaționării etice a elementelor din sistemele compuse din medic-pacient, medic-medic, medic-societate – amplasate sub zodia responsabilității sociale. Consilierul filosofic poate interveni în modelarea și conștientizarea diferitelor tipuri de responsabilități. Am menționat în același timp și consilierea ce poate fi oferită cu privire la modalitățile eficiente de a pune împreună etica medicală cu o serie coduri deontologice cu caracter general și cele aparținând unor unități medicale în particular.

Iulia Medveschi