Membri

Vasile Cătălin Bobb
Aurel Codoban
Horațiu Crișan
Codruța Cuceu
Mihaela Frunză
Sandu Frunză (coordonator)
Nicolai Gori
Iulia Grad (secretar științific)
Ovidiu Grad
Iulia Medveschi