Cafeneaua filosofică Toronto – Despre arta de a iubi

Revenim, după o pauză cam lungă, e drept,  şi vă aducem în atenţie un eveniment care este cu siguranță de interes pentru cei pasionați de practicile filosofice.  Este vorba despre a doua  întâlnire din acest an a  Cafenelei filosofice Toronto, care a avut loc in 27 februarie şi unde Aurel Teodor Codoban şi Vianu Mureșan  au discutat despre iubire şi despre arta de a iubi.

Puteţi urmări înregistrarea întâlnirii la acest link: https://www.youtube.com/watch?v=orw0-LWm6w0

Publicitate

Conferinţa internaţională online – „Philosophical practice for self-knowledge by means of intellectual creativity”

Despre importanţa practicilor filosofice pentru individul lumii contemporane se vorbeşte tot mai des în ultima perioadă. Un eveniment care dă măsura relevanţei acestui domeniu, în special în contextul pandemiei de COVID 19, este conferinţa internaţională „Philosophical practice for self-knowledge by means of intellectual creativity”, desfăşurată online în perioada 28 – 31 iulie. Evenimentul a adus împreună, virtual e drept, participanţi din multe ţări, precum Rusia, Italia Israel, Finlanda, Franţa, România, Argentina, Coreea, etc.  Subliniind dimensiunea practică a filosofiei, înţeleasă mai degrabă ca un „set de exerciţii în vederea grijii (intelectuale şi emoţionale) faţă de sine însuşi”, conferinţa are ca scop principal să prezinte publicului o imagine a practicii filosofice, cu scopurile, principiile şi metodele care îi sunt specifice.

Filosofi în vremea pandemiei

Sandu Frunză ne propune pe pagina sa web o serie de întâlniri de neratat cu nume importante ale filosofiei româneşti contemporane. Este vorba, deocamdată, de Mihaela Miroiu, Laurenţiu Staicu, Aurel Codoban şi Antonio Sandu. Discuţiile sunt construite în jurul rolului filosofiei azi, cu un accent special pe capacitatea consilierii filosofice de a ne sprijini în efortul nostru de a face faţă şi de a ne adapta la foarte complicata situaţie actuală. La fel de important este şi faptul că discuţiile ne oferă ocazia sa fim martorii unor întâlniri între prieteni. Aceste întâlniri nu doar ne provocă să vrem să înţelegem şi să ne repoziţionăm continuu faţă de lume, cu ajutorul instrumentelor pe care ni le propun filosofii amintiți, în funcţie de interesele şi activitatea fiecăruia, dar şi propun o mostră de „dialog online” care reuşeşte să păstreze mult din căldura şi autenticitatea întâlnirii faţă în faţă.
Le găsiți aici: https://frunzasandu.wordpress.com/ . Enjoy !

Consiliere filosofică şi dialoguri online

Cu siguranţă, pandemia de COVID 19 ne-a dat planurile peste cap. De fapt, ne-a dat vieţile peste cap şi ne confruntă cu întrebări care sunt, în esenţă, filosofice, întrebări care privesc modul în care ne raportăm la boală şi la moarte, la viaţa noastră şi a celorlalţi. Alături de impactul major asupra societăţii, pandemia, cu tot ce implică ea, are un impact profund asupra vieţii personale a fiecăruia dintre noi, asigurând pentru mulţi condiţiile şi timpul necesar reflecţiei. O ocazie potrivită pentru ca, aşa cum propune Sandu Frunză în cea mai recentă carte a lui, „problemele teoretice dezvoltate de filosofie să fie puse în contextul vieţii personale, profesionale sau comunitare.” Cartea Comunicare şi consiliere filosofică (Eikon, 2019), de unde am preluat şi citatul anterior, este cu siguranţă un sprijin în acest efort reflexiv la care ne invită perioada complicată prin care trecem. Sandu Frunză ne oferă şi darul, e adevărat, mediat de tehnologie, al întâlnirii şi dialogului pe pagina sa: https://sandufrunza.ro/dialoguri-online/

Mihaela Frunză – Provocări etice în contextul pandemiei COVID-19

O intervenție semnificativă a unui membru al Centrului de Practici Filosofice și Consiliere este cea a conf. univ. dr. Mihaela Frunză. Vă invităm să urmăriți câteva reflecții etice legate de contextul actual al pandemiei. Așa cum se poate vedea în descrierea materialului video de pe youtube,

„Prezentare susținută în 7 aprilie 2020 în cadrul dezbaterii online „Pandemia – provocări etice, politico-juridice, educaționale și civilizaționale”, organizată de Ștefan Maftei. Rezumatul prezentării: În contextul răspândirii accelerate a pandemiei COVID-19, sistemele medicale din întreaga se confruntă în tot mai mare măsură cu dileme etice presante. Voi discuta câteva din aceste dileme, așa cum sunt analizate de bioeticieni din câteva din țările cele mai afectate de pandemie (SUA, Italia, UK, Germania). O primă categorie de dileme sunt cele din domeniul alocării resurselor limitate, în contextul în care tot mai multe asociații profesionale încep să publice ghiduri etice pentru a oferi suport medicilor aflați în fața unor alegeri dificile, literalmente între viață și moarte. Cealaltă categorie este legată de întrebările și limitările etice din domeniul eticii cercetării, în special în privința identificării cât mai rapide a unor tratamente eficiente (curative sau profilactice) pentru această boală”.

Puteți urmări intervenția Mihaelei Frunză la adresa
https://www.youtube.com/watch?v=CJuGVS2RBKU&t=2s

Schimbare de plan! Cursul „Comunicarea etică și eficientă, consilierea filosofică și comunicarea de sine” se va desfășura în luna mai

Din cauza unor motive administrative, cursul „Comunicarea etică și eficientă, consilierea filosofică și comunicarea de sine” se amână pentru luna mai. Aşadar, înscrierile se pot face până în data de 4 mai, iar cursul se va desfăşura în 20 mai 2020. Vă mulţumim pentru înţelegere!

Articole recente despre consilierea filosofică

Ne bucurăm de colaborarea dintre membrii Centrului de practici filosofice și consiliere. Mihaela Frunză, Sandu Frunză, Nicolae Ovidiu Grad și Iulia Medveschi s-au dovedit a fi un grup de autori de excelență colaborând la publicarea a două texte de referință pentru filosofia aplicată:

1. Sandu Frunză, Iulia Medveschi, Mihaela Frunză, Nicolae Ovidiu Grad, „Aspects Regarding Ethical Counseling in Organizations, Journal for the Study of Religions and Ideologies, vol. 18, issue 54 (2019): 3-17.
http://jsri.ro/ojs/index.php/jsri/article/view/1134/817

2. Mihaela Frunză, Sandu Frunză, Nicolae Ovidiu Grad, „The Role of Spirituality in Therapeutic Practices”, Journal for the Study of Religions and Ideologies, vol. 18, issue 53 (2019): 60-74.
http://jsri.ro/ojs/index.php/jsri/article/view/1076/809

Lectură plăcută!

Curs: „Comunicarea etică și eficientă, consilierea filosofică și comunicarea de sine”

Facultatea de Științe Politice, Administrative și ale Comunicării din cadrul Universității Babeș-Bolyai organizează o serie de cursuri deschise adresate persoanelor, organizațiilor și comunităților interesate.

La absolvire cursantul va primi un certificat UBB.

În această ofertă este inclus cursul „Comunicarea etică și eficientă, consilierea filosofică și comunicarea de sine” susținut de Sandu Frunză, Iulia Grad și Iulia Medveschi.

Cursul se desfășoară în data de 20 mai 2020. Înscrierile se fac pînă la data de 4 mai 2020.

Pentru aspectele administrative și înscrierea efectivă vă rugăm să o contactați pe doamna Cristina Ciupei la adresa de email: ciupei@fspac.ro

Cui se adresează cursul?

Persoanelor care doresc să își dezvolte competențele etice, să dobândească un nivel de bază necesar practicilor de comunicare și de consiliere etică, dar și consilierilor de etică și persoanelor care doresc să își sporească eficiența muncii și vizibilității profesionale. Persoanelor conștiente de faptul că succesul profesional trebuie să aibă ca fundament regăsirea de sine, autenticitatea, dezvoltarea personală, armonizarea valorilor personale cu cele profesionale. Practicienilor din domeniul eticii și persoanelor care doresc ca prin utilizarea unor mecanisme de comunicare etică și eficientă să valorifice resursele etice pentru creșterea nivelului de satisfacție profesională și a gradului de relaționare etică în organizația din care fac parte.

Numărul de ore

6 ore într-o singură zi

Raport teorie/practică

Cursul se desfășoară pe durata a 6 ore și este structurat în 3 module de cîte 120 de minute fiecare, cu participare interactivă. Fiecare modul de 120 minute conține: elemente de expunere orală și dezbateri (90 de minute), exerciţii, exemple concrete şi simulări de situaţii în cadrul unor mini-ateliere (20 de minute). După 110 minute există o pauză de 10 minute.

Taxă

100 euro/participant

Cerințe minimale

Pasiune pentru dezbaterile pe teme etice și existențiale, dorință de formare profesională continuă, preocuparea de sine și valorizarea alterității și dorința de participare activă la dezbaterile și exercițiile din cadrul întâlnirilor

Număr minim de participanți

10 persoane

Contact

grad@fspac.ro

iulia.medveschi@fspac.ro

Scurtă prezentare a cursului

Cursul „Comunicarea etică și eficientă, consilierea filosofică și comunicarea de sine”se adresează tuturor persoanelor care doresc să își dezvolte competențele etice. Cursul este conceput sub forma unor dezbateri și dialoguri filosofice pe teme etice, cu un pronunțat caracter interdisciplinar, menite să contribuie la dezvoltarea abilităților comunicaționale și de management al resurselor profesionale pe linia consilierii etice. Cursul își propune familiarizarea participanților cu intervențiile pe care le putem face din perspectiva comunicării etice, a consilierii filosofice și a practicilor etice cu privire la dezvoltarea personală și la utilizarea instrumentelor indispensabile pentru crearea și consolidarea imaginii de sine, a imaginii instituției și a creșterii încrederii prin utilizarea instrumentelor specifice consilierii etice. În cadrul acestui curs beneficiarii acumulează informații și își dezvoltă deprinderi esențiale pentru o mai bună gestionare a contextului etic al organizațiilor; abilități pentru racordarea obiectivelor personale cu cele impuse de codificarea etică a organizației din care fac parte; competențe privind relaționarea eficientă cu membrii organizației și cu diferitele categorii de persoane sau de publicuri pe care le deservește. Cursul urmărește formarea de deprinderi de comunicare, dialog și consiliere etică sub aspect teoretic și sub aspectul aplicării consilierii etice în activități de dezvoltare și evaluare etică a organizațiilor, dar și a intervenției etice ce presupune autocunoașterea, autoanaliza, depășirea situațiilor de criză în viața personală și cea profesională. Totodată, sunt propuse câteva modalități de gestionare a emoțiilor și utilizare optimă a multiplelor tipare de comunicare în diferite contexte existențiale și organizaționale, ca bază a construcției relațiilor etice.

Obiectivele cursului

Cursul are ca obiectiv dobândirea unor competențe privind:

 • Capacitatea de a utiliza tehnicile de comunicare în procesele de consiliere etică;
 • Identificarea elementelor ce pot sta la baza unui demers de consiliere etică cu privire la utilizarea instrumentelor de construcție a climatului etic în organizație;
 • Procesul comunicării etice și consilierii filosofice în gestionarea construcției imaginii de sine și marketizării imaginii organizației;
 • Utilizarea instrumentelor filosofice și a consilierii etice în aplicarea strategiilor de gestionare a emoțiilor;
 • Dezvoltarea abilităților de autoanaliză și autoevaluare prin apel la resursele comunicării etice
 • Capacitatea de a oferi consiliere etică privind proiectarea unui plan de dezvoltare profesională individualizat și construirea adecvată a obiectivelor personale pentru obținerea unei vieți bune;
 • Utilizarea strategiilor de comunicare etică și eficientă în organizații prin apel la dialogul filosofic;
 • Însușirea unui set instrumente etice și de tehnici ale sinelui în vederea dezvoltării unui brand personal care să contribuie la dezvoltarea brandului instituțional.

Tematica

Modul 1:

Consilierea etică înțeleasă ca o practică a integrității și a consilierii filosofice personale și organizaționale

 • „La început a fost relația” și „Cunoaște-te pe tine însuți” ca fundamente ale comunicării etice și consilierii filosofice în dezvoltarea personală și construcția organizațională
 • Comunicarea etică internă și rolul Codurilor etice în viața organizațională
 • Codurile deontologice, cadrele juridice și cultura organizației ca factori ai construcției de imagine în raport cu comunitățile deservite de organizație
 • Atelier: Exerciții privind experiența dialogului, consilierea etică și aplicarea codurilor etice

Modul 2:

Comunicarea etică și consilierea filosofică înțelese ca practici filosofice privind cultivarea inteligenței emoționale și a relaționării etice creative

 • Comunicarea de sine: filosofia brandului personal, construcția imaginii de sine și principii etice ale marketizării persoanei pornind de la cele 4 dimensiuni existențiale ale condiției umane
 • Cultivarea unei conștiințe etice prin asumarea valorilor profesionale și armonizarea lor cu valorile personale
 • Atelier: Exerciții filosofice privind dezvoltarea inteligenței emoționale, exerciții de creativitate în construcția imaginii de sine, dezvoltarea brandului personal, practici ale acțiunii și responsabilității sociale

Modul 3:

Valori, principii și norme de conduită – semnificația lor din perspectiva consilierii etice și a construcției instituționale

 • Onestitate intelectuală și integritate în practicile etice, standarde de conduită în consilierea etică și în comunicarea organizațională
 • Consiliere etică, managementul eticii, evaluarea și auditul etic în organizații
 • Atelier: practici ale integrității, construcția de instrumente utilizate în consilierea filosofică și în consilierea etică

Bibliografie orientativă:

Álvarez del Blanco, Roberto, Personal Brands. Manage your life with talent and turn it into a unique experience, (New York: Palgrave Mcmillan, 2010).

Buber, Martin, Eu și Tu, traducere și prefață de Ștefan Aug. Doinaș, (București: Humanitas, 1992).

Codoban, Aurel, Imperiul comunicării. Corp, imagine și relaționare, (Cluj: Editura Idea Design & Print, 2011).

Deurzen, Emmy van, Martin Adams, Psihoterapie și consiliere existențială, Traducere de Brândușa Popa, (București: Editura Herald, 2011).

Fog, Klaus, Christian Budtz, Baris Yakaboylu, Storytelling. Branding in Practice, (Berlin: Springer, 2005).

Foucault, Michel, Hermeneutica subiectului. Cursuri la College de France (1981-1982), traducere de Bogdan Ghiu, (Iași: Polirom, 2004).

Frankl, Viktor E., Strigătul neauzit pentru sensul vieții. Psihoterapie și umanism, Traducere de Mihai-Dan Pavelescu, (București: Meteor Publishing, 2018).

Frunză, Mihaela, Expertiză etică și acțiune socială, (București: Tritonic, 2011).

Frunză, Sandu, Publicitatea și administrația publică sub presiunea eticii, (Iași: Editura Lumen, 2015).

Frunză, Sandu, Comunicare şi consiliere filosofică, (Bucureşti: Eikon, 2019).

Frunză, Sandu, Eşti o fiinţă autentică. Despre tine, filosofie, comunicare, dezvoltare personală şi leadership, (Bucureşti: Eikon, 2018).

Hadot, Pierre, Philosophy as a Way of Life: Spiritual Exercises from Socrates to Foucault, edited with an introduction by Arnold I. Davidson, translated by Michael Chas, (Oxford: Wiley-Blackwell, 1995).

Hațegan, Vasile (editor), Consilierea filosofică și etică. Reflecții și practici în România, (București: Editura Eikon, 2019)

Hughes, Marcia, Terell James Bradford, Inteligenţa emoţională în acţiune, Programe de training şi coaching pentru lideri, manageri şi echipe, traducere de Silvia Guţă, (Bucureşti: Curtea Veche Publishing, 2013).

Iftode, Cristian, Filosofia ca mod de viață. Sursele autenticității, (Pitești: Paralela 45, 2010).

Levinas, Emmanuel, Totalitate și infinit. Eseu despre exterioritate, traducere de Marius Lazurca, (Iași: Polirom, 1999).

Marinoff, Lou, Întrebări fundamentale. Filosofia îți poate schimba viața, traducere de Oana Zamfirache, (București: Editura Trei, 2013).

Nagel, Thomas, Ce înseamnă, oare, toate acestea?, traducere de Mircea Dumitru, (Bucureşti: Editura Humanitas, 2014).

Sandu, Antonio, Bogdan Popoveniuc (coord.), Etică şi integritate în educaţie şi cercetare, (București: Tritonic, 2018).

Sandu, Antonio, Etică și deontologie profesională, (Iași: Editura Lumen, 2012).

Socaciu, Emanuel, Constantin Vică, Emilian Mihailov, Toni Gibea, Valentin Mureșan, Mihaela Constantinescu, Etică și integritate academică, (București: Editura Universității don București, 2018).

Yalom, Irvin D., Psihoterapia existențială, traducere de Bogdan Boghițoi, (București: Editura Trei, 2010).

Instructori:

prof. univ. dr., dr. habil. Sandu Frunză, DCRPP, FSPAC, UBB

lect. univ. dr. Iulia Grad, DCRPP, FSPAC, UBB

drd. Iulia Medveschi, SDCRPP, UBB

prof. univ. dr., dr. habil. Sandu Frunză este profesor la Departamentul de Comunicare, Relații Publice și Publicitate, Universitatea Babeș-Bolyai. Predă cursuri pe teme de etică în comunicare, deontologie, consiliere etică, dezvoltare personală și branding personal, filosofia comunicării și responsabilitate socială. Desfășoară activități de consiliere filosofică (existențială) și consiliere etică organizațională. Blogul său are adresa https://frunzasandu.wordpress.com/ Pagina sa personală are adresa https://sandufrunza.ro

Este autor, printre altele, al cărților: Comunicare etică și responsabilitate socială (Tritonic, 2011), Ethical Reconstruction of Public Space through Rethinking of the Relationship among Philosophy, Religion and Ideology (Presa Universitară Clujeană, 2013), Advertising constructs reality. Religion and advertising in the consumer society (Tritonic, 2014), Comunicare simbolică și seducție. Studii despre seducția comunicării, comportamentul ritualic și religie (Tritonic, 2014), Publicitatea și administrația publică sub presiunea eticii (Lumen, 2015), Ești o ființă autentică. Despre tine, filosofie, comunicare, dezvoltare personală și leadership, (Eikon, 2018), Comunicare și consiliere filosofică (Eikon, 2019).

lect. univ. dr. Iulia Grad este lector în cadrul Departamentului de Comunicare, Relaţii Publice şi Publicitate al FSPAC, Universitatea Babeș-Bolyai. Principalele sale domenii de interes sunt etica în comunicare, filosofia comunicării, prezenţa imaginarului religios în publicitate. Alături de cele două volume publicate până în prezent, Filosofia dialogului şi criza comunicării în gândirea lui Martin Buber şi Perspective etice asupra comunicării publicitare, a publicat mai multe articole în reviste şi volume din ţară şi din străinătate. Este membru al Seminarului de Cercetare Interdisciplinară a Religiilor şi Ideologiilor și secretar științific al Centrului de practici filosofice și consiliere.

drd. Iulia Medveschi este doctorandă în cadrul Școlii de Comunicare, Relații Publice și Publicitatedin cadrul Universității Babeș-Bolyai. Ariile sale de cercetare sînt: branding politic, branding personal, responsabilitatea socială a organizațiilor, comunicare politică. Este coordonatoarea Atelierului de comunicare și dezvoltare personală. A publicat studii și articole în reviste culturale și în reviste academice.

Alte informații despre cursurile deschise puteți vedea pe siteu-ul FSPAC la adresa:

https://fspac.ubbcluj.ro/Comunicarea-etică-și-eficientă-consilierea-filosofică-și-comunicarea-de-sine

Conferința internațională: Mass media în postcomunism: moștenire, evoluție, tendințe

În cadrul conferinței de la Oradea am prezentat lucrarea Sandu Frunză, Iulia Medveschi, „Etică și responsabilitate socială în cultivarea brandului personal al jurnalistului în era digitală”, Conferința internațională: Mass media în postcomunism: moștenire, evoluție, tendințe, ediția a IV-a, cu tema 1990-2019 TREI DECENII DE JURNALISM. Proiecte, realizări, restanțe, Oradea, 10-11 Octombrie 2019.

Lucrarea are în vedere câteva aspecte ale consilierii construcției brandului personal în general și al brandului personal al jurnaliștilor în particular, din perspectiva consilierii filosofice în condițiile erei digitale. În ultimii ani, etica mass-media a devenit un subiect extrem de dezbătut – astfel că o clarificare a valorilor etice în domeniul jurnalistic devine un proces eminamente necesar. Dimensiunea etică reprezintă un fundament potrivit pentru cultivarea unui brand personal puternic. Am plecat de la teoriile ce plasează activitatea jurnaliștilor pe terenul creației, regăsindu-se în postura de creatori ai unei noi culturi, și anume, cultura mediatică. În cultura de masă, așa cum au sesizat mare parte a specialiștilor, atât produsele culturale create sau doar uneori doar livrate de către profesioniștii mass media, cât și jurnaliștii înșiși se încadrează unor relații ce pot fi citite prin prisma unui registru economic. Brandurile impuse de noua cultură și brandurile personale, deopotrivă, se încadrează unei logici a relațiilor de piață, funcționează potrivit principiilor cererii și ofertei. Brandul personal, adeseori, ia forma unui produs livrat prin intermediul mecanismelor mass-media. Tocmai de aceea este important ca el să fie supus unui proces riguros de dezvoltare personală, care să îi asigure comunicarea eficientă și afirmarea ca un brand personal puternic.

În procesul profilării unui brand personal, consilierul filosofic reunește sub aceeași cupolă elemente din domenii precum cele ale dezvoltării personale, ale comunicării, ale deontologiei și ale responsabilității sociale. Provocări noi apar în procesele de consiliere ce propun conturarea profilului jurnalistului ancorat în sfera digitală. Dilemele în cultivarea unui brand recunoscut pe piața ofertei profesionale pot fi rezolvate prin apelul la un consilier filosofic care poate să pună la lucru elemente semnificative ale dezvoltării personale în care sunt corelate prevederi din codurile etice cu exigențele ce derivă din relațiile pur contractuale cu încrederea și responsabilitatea în raport cu mediul profesional. Din perspectiva consilierii etice de responsabilitate socială apare necesitatea jurnalistului de a se pune și a se poziționa pe calea adevărului, pledând pentru obiectivitatea valorică și încercarea temperării subiectivității jurnalistice, identificând roluri noi, vitale pentru jurnaliștii ce trebuie să creeze noua cultură pentru omul erei digitale.

Iulia Medveschi