Centrul de practici filosofice, consultanță filosofică și consiliere

Centrul de practici filosofice, consultanță filosofică și consiliere își propune să contribuie la cercetarea și dezvoltarea teoretică și aplicată a consultanței filosofice, a consultanței etice pentru organizații și a diverselor practici filosofice. 

Avînd în vedere importanța pe care o are filosofia în formarea personală și profesională,  Centrul de practici filosofice, consultanță filosofică  și consiliere dorește să pună în valoare potențialul filosofiei în acordarea de sprijin, în dezvoltarea personală, în atingerea excelenței pe plan profesional, în construirea succesului și creșterea calității vieții, în asumarea valorilor și construcția responsabilității, în construirea unei filosofii de viață coerentă cu sine și cu aspirațiile comunității, în cultivarea armoniei personale și a căutării autenticității în cazul diferitelor categorii de vîrstă, în cultivarea integrității personale și organizaționale și în consolidarea comunicării etice și responsabile a organizațiilor.

Centrul funcționează în cadrul SACRI și este un centru de coagulare al spiritului creator al celor interesați de teoriile și practicile filosofice.

Centrul de practici filosofice, consultanță filosofică  și consiliere oferă certificare pentru filosofii practicieni din diverse ramuri ale practicilor filosofice.

Centrul de practici filosofice, consultanță filosofică  și consiliere  oferă programe de:

Consultanță filosofică

Filosofia pentru copii și adolescenți

Consiliere filosofică existențială

Terapie filosofică

Philosophical mentoring

Exerciții spirituale și practici filosofice

Consultanță etică pentru indivizi și organizații

Consiliere în filosofia dezvoltării personale

Programe de formare în practicile filosofice